پایان نور

 

در پایان نور ،

خود را در انعکاس تنهایی می یابم

.و به آغاز خلوت گاه خود می اندیشم،

آنجا که پایانی برای اشک ها و حسرت ها نیست ،

دیوار های تنم ،

 مرا در ازدحام سکوت ِ تنهاییم ،

می فشارند،

ایستاده در فضای خاموش،

 بدون هیچ راهی برای فرار،

 تنها منم ،

 که همه ی وجودم را ،

در انتهای خواب به تماشا می نشینم .

(  دست نوشته  ) 66 نظر ثبت شده توسط زهرا ۸۸/۰۶/۲۸ ۱۵:۰۵ : نوشته شده در تاريخ

|